Thursday, October 29, 2020
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
2

Серед переліку наших послуг:   Особиста охорона у Рівному та в Україні; Охорона Ваших гостей та клієнтів; Охорона організованих презентацій та офіційних заходів; Охорона продукції та вантажів, які транспортуються Вами;…

1

Серед переліку наших послуг: Особиста охорона у Рівному та в Україні; Охорона Ваших гостей та клієнтів; Охорона організованих презентацій та офіційних заходів; Охорона продукції та вантажів, які транспортуються Вами; Охорона…

3

Серед переліку наших послуг:   Особиста охорона у Рівному та в Україні; Охорона Ваших гостей та клієнтів; Охорона організованих презентацій та офіційних заходів; Охорона продукції та вантажів, які транспортуються Вами;…

4

  Серед переліку наших послуг:   Особиста охорона у Рівному та в Україні; Охорона Ваших гостей та клієнтів; Охорона організованих презентацій та офіційних заходів; Охорона продукції та вантажів, які транспортуються…

1234

Вимоги до охоронців

alt
v


Зразок свідоцтва охоронця
alt

 

Роз’яснення

щодо виконання суб’єктами охоронної діяльності

пунктів 2.1.2 та 3.2 Ліцензійних умов

1. Пунктом 3.2 Ліцензійних умов встановлено, що охоронники, охоронці повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників».

Згідно з роз’ясненням Міністерства освіти та науки України особам, які завершили курс професійно-технічного навчання за програмами курсової чи індивідуальної підготовки, підвищення кваліфікації за професіями «Охоронник», «Охоронець» і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво встановленого зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. Зразок свідоцтва та додаток до нього затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 № 1260 «Про документі, про освіту та вчені звання» (із змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту»).

Оскільки вищезазначені професії включені до Національного класифікатора України ДК 003:2005 «Класифікатор професій», то відповідно до пункту 4 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019, діяльність, пов’язана з підготовкою та підвищенням кваліфікації за професіями «Охоронник» та «Охоронець» підлягає ліцензуванню.

За вказаних обставин окремо взятий суб’єкт охоронної діяльності, у якого відсутня відповідна ліцензія, не має права надавати освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти. При цьому суб’єкти господарювання мають розпочинати діяльність з надання освітніх послуг з професійно-технічного навчання та підвищенням кваліфікації за професіями «Охоронник», «Охоронець» після отримання ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

Відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469 «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.1999 за № 124/3417, свідоцтво встановленого зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації видається за рішенням державної кваліфікаційної комісії, яка створюється у навчальному закладі для проведення державних кваліфікаційних іспитів.

Склад державної кваліфікаційної комісії та зміни до нього затверджуються наказом керівника навчального закладу, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників, за погодженням з відповідним регіональним органом управління професійно-технічною освітою.

2. Згідно з абзацом 3 пункту 2.1.2 Ліцензійних умов суб’єкт охоронної діяльності повинен забезпечити наявність у персоналу охорони під час виконання заходів охорони посвідчення, що підписується та скріплюється печаткою суб’єкта охоронної діяльності, в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові особи, що належить до персоналу охорони, рівень її кваліфікації та дані про документ, на підставі якого воно отримане, дата видачі та термін дії посвідчення.

Документом, на підставі якого видається посвідчення є свідоцтво встановленого зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, яке отримується відповідно до пункту 1 додатку.

Начальник Департаменту

ДСО при МВС України

генерал-майор міліції

 

 

В.М.Грицак

19.01.2010 р.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.04.2009 р. N 1/12-1345

Щодо організації підготовки за професіями "Охоронник" і "Охоронець"

Шановна Олександро Володимирівно!

У Міністерстві освіти і науки України розглянуто Ваш лист від 13.02.2009 N 12-46 (вхідний N 5847-р від 24.02.2009) стосовно деяких питань організації професійної підготовки за професіями "Охоронник", "Охоронець", зокрема, щодо можливості здійснення суб'єктами господарювання професійної підготовки охоронників на базі власного підприємства та інформуємо наступне.

Зауважимо, що охоронна діяльність здійснюється лише персоналом, який відповідає вимогам, у тому числі кваліфікаційним, установленими Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян, затвердженими наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства внутрішніх справ України від 14.12.2004 N 145/1501, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2004 за N 1678/10277 (із змінами внесеними наказом Держкомпідприємництва, МВС від 04.11.2008 N 136/570, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.2008 за N 1155/15846). Пунктом 3.2 даних Ліцензійних умов встановлено, що охоронники, охоронці повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12. 2004 N 336 "Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників".

Особам, які завершили курс професійно-технічного навчання за програмами курсової чи індивідуальної підготовки, підвищення кваліфікації за професіями "Охоронник", "Охоронець" і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво встановленого зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. Зразок свідоцтва та додаток до нього затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання" (із змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 N 979 "Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту").

Оскільки вищезазначені професії включені до Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій", то відповідно до пункту 4 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1019, діяльність, пов'язана з підготовкою та підвищенням кваліфікації за професіями "Охоронник" та "Охоронець" підлягає ліцензуванню. Тому окремо взятий суб'єкт охоронної діяльності, у якого відсутня відповідна ліцензія, не має права надавати освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти, а саме здійснювати професійно-технічне навчання та підвищення кваліфікації. При цьому суб'єкти господарювання мають розпочинати діяльність з надання освітніх послуг з професійно-технічного навчання та підвищення кваліфікації за професіями "Охоронник", "Охоронець" після отримання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" та з метою удосконалення процедури ліцензування наказом Міністерства освіти і науки від 21.01.2009 N 30 "Про документи для проведення ліцензування" затверджено форми заяв про проведення ліцензування та методики визначення можливостей навчального закладу щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері професійно-технічної освіти та професійно-технічного навчання робітників на виробництві.

Згідно з методикою визначення можливостей навчального закладу щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері професійно-технічної освіти з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві, встановлено: "Підприємства, установи, організації, які мають власне виробництво, формують ліцензійну справу для ліцензування професійного навчання кадрів на виробництві за класами класифікаційних угруповань професій відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005 при умові, що на власному виробництві працюють робітники 20 і більше професій".

З огляду на це, суб'єктам охоронної діяльності, які не відповідають вищезазначеним умовам, необхідно користуватися методикою для сфери професійно-технічної освіти, що надається у відповідних навчальних закладах.

Порядок організації професійної підготовки та підвищення кваліфікації за професіями "Охоронник", "Охоронець", перелік обов'язкових навчально-облікових документів, а також порядок контролю знань, умінь, навичок випускників, оформлення та видачі документів про освіту визначається відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 N 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за N 711/12585.

Організаційно-методична допомога суб'єктам господарювання з питань ліцензування та організації навчально-виробничого процесу надається за місцем їх розташування регіональними експертними радами при республіканському Автономної Республіки Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських органах управління професійно-технічною освітою.

При цьому надсилаємо перелік навчальних закладів, ліцензованих з професій 5169 Охоронник, 5169 Охоронець (рішення Державної акредитаційної комісії України, протоколи N 59 - N 74).

Додаток: за текстом в 1 примірнику на 10 арк.

З повагою,

Міністр

І. О. Вакарчук

 

Додаток

ПЕРЕЛІК

навчальних закладів, ліцензованих з професій 5169 Охоронник, 5169 Охоронець

(Рішення Державної акредитаційної комісії від 2 березня 2006 р., протокол N 59 - рішення
Державної акредитаційної комісії від 16 грудня 2008 р., протокол N 74)
  

Код за ДК

Назва навчального закладу та повна назва професії

Види професійної підготовки

Ліц. обсяг

Вінницька область

 

Вінницький транспортний коледж(21001, м. Вінниця, вул. Некрасова, 28), ід. код 01118413

   

5169

Охоронник

Професійно-технічне навчання

90

Волинська область

 

Волинське училище професійної підготовки працівників міліції УМВС України у Волинській області(45230, Волинська область, Ківерцівський район, с. Сокиричі), ід. код 08806010

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання

25

Дніпропетровська область

 

Професійно-технічне училище N 63(49108, м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. Верещагіна, 103), ід. код 03062993

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання

30

 

Приватний професійно-технічний навчальний заклад "Автотех-школа"(50053, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пров. Бутлерова, 10), ід. код 30442183

   

5169

Охоронник

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

120

 

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців(50025, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Ушакова, буд. 4), ід. код 05536113(в т. ч. для філії)

   

5169

Охоронник

Курсова професійна підготовка, перепідготовка

60

5169

Охоронець

Курсова професійна підготовка, перепідготовка

60

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ВІП-ГАРАНТ"(49124, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 6), ід. код 32952501

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

20

5169

Охоронець

Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

10

 

Управління державної служби охорони при УМВС України в Дніпропетровській області(49600, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Короленко, 4), ід. код 08596854

   

5169

Охоронник

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

20

5169

Охоронець

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

10

Донецька область

 

Горлівський професійний ліцей будівництва(84617, Донецька область, м. Горлівка, Центрально-Міський р-н, вул. Судейка, 11), ід код 33844458

   

5169

Охоронник

Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

60

5169

Охоронець

 

Маріупольське училище професійної підготовки працівників міліції ГУМВС України в Донецькій області(87528, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Будівельників, буд. 145), ід. код 08571831

   

5169

Охоронник

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

120

5169

Охоронець

Професійно-технічне навчання

30

 

Управління державної служби охорони при ГУ МВС України в Донецькій області(83023, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 10 "А"), ід. код 08596860

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

60

5169

Охоронець

Курсове професійно-технічне навчання

30

 

Приватне підприємство "ОМОУН-РА"(83053, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 20), ід. код 34435777

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

30

5169

Охоронець

Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

30

 

Новоазовський професійний ліцей(87600, Донецька область, м. Новоазовськ, вул. 50 років СРСР, 12), ід. код 05536194

   

5169

Охоронник

Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

90

5169

Охоронець

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Простір груп"(83095, Донецька область, м. Донецьк, вул. Вузлова, 12), ід. код 33524457

   

5169

Охоронець

Професійно-технічне навчання

30

5169

Охоронник

Професійно-технічне навчання

30

Запорізька область

 

Училище професійної підготовки працівників міліції УМВС України в Запорізькій області(69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 146-а), ід. код 26374643

   

5169

Охоронник

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

30

 

Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ(69006, м. Запоріжжя, Північне шосе, 113), ід. код 24523731

   

5169

Охоронник

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

30

Кіровоградська область

 

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області (25006, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 13), ід. код 08801716

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

30

Київська область

 

Училище професійної підготовки працівників міліції ГУ МВС України в Київській області(07362, Київська область, Вишгородський р-н, с. Новосілки), ід. код 08807086

   

5169

Охоронник

Професійно-технічне навчання

30

м. Київ

 

Київське вище професійне училище деревообробки(01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 3), ід. код 02544388

   

5169

Охоронник

Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

60

5169

Охоронець

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕЛЕС ПЛЮС"(юр. адр.: 01001, м. Київ, вул. Саксаганського, 41, факт. адр.: 04071, м. Київ, вул. Фрунзе, 13Е), ід. код 31108530

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

60

5169

Охоронець

Курсове професійно-технічне навчання

30

 

Товариство з обмеженою відповідальністю Центр "БІЗНЕС-БЕЗПЕКА"(юр. адреса: 03110, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2А, корпус 2, к. 701, факт. адреса: 03131, м. Київ, вул. Столичне шосе, 19), ід. код 21553594

   

5169

Охоронець

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

30

5169

Охоронник

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

30

 

Товариство з обмеженою відповідальністю"Форт-А"(03150, м. Київ, вул. Предславинська, 49), ід. код 24725021

   

5169

Охоронець

Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

16

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

16

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа-Щит"(01033, м. Київ, вул. Василя Яна, 3/5), ід. код 16472296

   

5169

Охоронник

Підвищення кваліфікації

5

5169

Охоронець

Курсове професійно-технічне навчання

6

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання

10

 

Управління державної охорони України(юр. адр.: 01024, м. Київ, Богомольця, 8), ід. код 00037478(факт.адр.: 01133, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8)

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

95

5169

Охоронець

Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

50

Луганська область

 

Сєверодонецьке вище професійне училище(93400, Луганська область, м. Сєверодонецьк, пр-т Радянський, 17), ід. код 02540479

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання

15

5169

Охоронець

Курсове професійно-технічне навчання

15

5169

Охоронник

Первинна професійна підготовка

60

5169

Охоронець

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад"Свердловський професійний ліцей"(94822, Луганська область, м. Свердловськ, смт Володарськ, вул. Радянська, 1), ід. код 02540924

   

5169

Охоронник

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання

60

 

Державний заклад "Луганський інститут праці та соціальних технологій"(91055, м. Луганськ, вул. Октябрська, 4), ід. код 33351644

   

5169

Охоронник

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

60

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Краснолуцький професійний ліцей"(94518, Луганська область, м. Красний Луч, вул. Луганське шосе, буд. 31), ід. код 05401844

   

5169

Охоронник

Професійно-технічне навчання

30

Львівська область

 

Управління державної служби охорони при УМВС України у Львівській області(79019, м. Львів, вул. Липинського, 44), ід. код 08596956для Навчального центру підготовки працівників органів внутрішніх справ(79019, м. Львів, вул. Земельна)

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

6030

5169

Охоронець

Курсове професійно-технічне навчання

60

5169

Охоронець

Підвищення кваліфікації

30

Одеська область

 

Управління Державної служби охорони при УМВС України в Одеській області(65074, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 70-А), ід. код 08596972

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання

20

5169

Охоронець

Курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка

2020

Сумська область

 

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка(40002, м. Суми, вул. Роменська, 87), ід. код 02125510

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка

90

 

Сумський професійний ліцей(40031, м. Суми, вул. Курська, 141), ід. код. 02547501

   

5169

Охоронник

Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

60

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Охоронно-детективна агенція Альфа"(40030, м. Суми, вул. 1-А Залізнична, 2), ід. код 33078655

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

25

 

Товариство з обмеженою відповідальністю охоронне детективне агентство "Скорпіон"(40030, м. Суми, пр-т Шевченка, 3/59), ід. код 30497583

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

25

Хмельницька область

 

Приватне підприємство "Охоронна фірма "СОППАР"(29000 м. Хмельницький, вул. Суворова, 4), ід. код 34313107

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання

30

5169

Охоронець

Курсове професійно-технічне навчання

30

Чернігівська область

 

Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування(14037, м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ, 11), ід. код 02548895

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

60

5169

Охоронець

Курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

30

м. Севастополь

 

Закрите акціонерне товариство "Севастопольбуд"(99011, м. Севастополь, м-н Нахімова, 11), ід. код 01271342

   

5169

Охоронник

Курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

10

  


ВИТЯГ

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2004 року N 336

Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства праці та соціальної політики України

від 29 грудня 2004 р. N 336

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

Випуск 1

Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності

Розділ 1

Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців

(Видання третє, доповнене та перепрацьоване )

115. ОХОРОННИК

Завдання та обов'язки. Охороняє стаціонарний об'єкт, а також вантажі, що перевозяться різними транспортними засобами. Здійснює візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за об'єктом, що охороняється. Під час охорони стаціонарних об'єктів із встановленим пропускним режимом пропускає працівників, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту і випускає їх із території об'єкта в установленому порядку і за зразками документів, затверджених власником об'єкта або уповноваженим ним органом. Звіряє дані супровідних документів із фактичною наявністю вантажів, перевіряє належність поданих для перевірки документів особі пред'явника. Приймає та здійснює вантажі з відповідними документами. Повідомляє старшого наряду з охорони, а під час виконання охоронних функцій в індивідуальному порядку - представника власника об'єкта або уповноваженого ким органу про неприбуття вантажів у встановлені терміни. Разом зі змінним охоронником та старшим наряду охорони перевіряє цілісність об'єкта, що охороняється, наявність замків та інших замикальних пристроїв, цілісність конструктивних елементів об'єкта, приміщень, місць зберігання транспортних засобів, що охороняються, наявність пломб і відбитків печаток у місцях, які визначено для опломбування, зберігання на стаціонарному об'єкті або під час перевезення матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей. У разі виявлення факту невідповідності до вимог, що не дозволяє прийняти об'єкт під охорону або виконувати інші функції з охорони, повідомляє про це безпосередньому керівникові, у підпорядкуванні якого перебуває, та представника і власника об'єкта або уповноваженого ним органу. У разі виявлення пошкоджень та зіпсованості конструктивних елементів об'єкта, що охороняється, місць зберігання матеріальних та інших цінностей, пакування вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків печаток на них невідкладно сповіщає про це представника власника або уповноваженого ним органу, старшого наряду охорони об'єкта або повідомляє про подію в територіальні органи внутрішніх справ. Приймає та здає об'єкт або вантажі, що перевозяться, із записом про це б журналі приймання-здавання об'єкта під охорону. Візуально та з використанням спеціального обладнання контролює периметр огорожі, правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів захисту місць зберігання та перевезення матеріальних та інших цінностей. Періодично контролює справність охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення тощо. Забезпечує зберігання вогнепальної зброї, інвентарного майна поста охорони. У разі прямого нападу на об'єкт, що охороняється, з метою розкрадання, пограбування матеріальних та інших цінностей, безпосередньої загрози життю та здоров'ю охоронника об'єкта, інших працівників та осіб, які перебувають на території об'єкта, що охороняється, протиправних дій проти персоналу охорони під час виконання покладених на нього завдань та обов'язків застосовує проти порушників заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства України. Вживає заходів щодо відбиття нападу шляхом застосування службового собаки, вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили. У разі заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надає йому першу медичну допомогу. У випадку смерті правопорушника під час застосування заходів оборони повідомляє про це органи внутрішніх справ і забезпечує недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів. Доглядає і стежить за станом здоров'я собаки, регулярно дресирує його, вдосконалює робочі якості. За особливими умовами договору введе реєстрацію показань приладів екологічної та локальної пожежної безпеки, наглядає за устаткуванням, яке встановлено на об'єкті, що охороняється, додержуючись чинних норм з охорони праці. У разі виявлення порушень норм терміново повідомляє про це представника власника об'єкта або уповноваженого ним органу. Сприяє правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов'язків за місцем виконання своїх охоронних функцій.

Повинен знати: чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності; організаційні вимоги до охорони об'єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів; службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об'єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, територію об'єкта, особливості периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об'єкта, що охороняється; систему попереджувальних знаків і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок, завантаження та розвантаження, службові телефони, спеціальні знаки на перепустках та документації, зразки підписів та особисто службових і посадових осіб, які відповідають за охорону об'єкта, представників власника або уповноваженого ним органу; порядок дресирування та тренування службового собаки, застосування службового собаки, використання та застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони; порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляд речей і вилучення речей та документів, оформлення матеріалів на осіб, що скоїли адміністративні правопорушення; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, порядок надання першої медичної допомоги; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв'язку з ними.

Кваліфікаційні вимоги.

- У разі охорони об'єктів категорії Б, В*.


* Класифікація об'єктів охорони за категоріями А, Б, та В за ГСТУ 78.11.001-98:


Об'єкти категорії "А":

а) об'єкти життєзабезпечення населених пунктів;

б) фабрики та центральні сховища грошових знаків та цінних паперів;

в) об'єкти Державного комітету по телебаченню та радіомовленню;

г) державні центральні статистичні управління;

ґ) сховища державних архівів;

д) особливо важливі приміщення, де зберігаються:

  • кошти, незалежно від дозволеного залишку зберігання (поштові відділення та вузли зв'язку, виплатні каси підприємств, організацій, установ, головні об'єднані каси торговельних підприємств, обмінні пункти валюти та ін.);
  • зброя, боєприпаси (стрілецькі тири, кімнати зберігання зброї підприємств та закладів освіти, стрілецькі стенди, магазини з реалізації мисливської і спортивної зброї, майстерні з ремонту зброї та ін.);
  • наркотичні та психотропні речовини, прекурсори, отрути (бази аптекоуправлінь, аптеки, склади мобрезерву, наукові, медичні та інші установи, у практиці яких використовуються ці речовини);
  • дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби з них (ювелірні заводи і майстерні, магазини, ломбарди, бази, склади, сховища підприємств, установ та організацій, що використовують у своїй діяльності дорогоцінні метали та каміння, пункти закупівлі дорогоцінних металів і каміння та ін.);
  • історичні та культурні цінності державного значення (музеї, картинні галереї, фондосховища музеїв, наукові бібліотеки та ін.);
  • вибухові та радіоактивні речовини і матеріали;
  • бази та склади зі зберіганням цінностей на суму понад 100 тис. мінімальних зарплат;
  • інші об'єкти державного значення.

Об'єкти та приміщення категорії "Б": (підприємства, магазини, бази, сховища та ін.), де зберігаються:

а) комп'ютерна техніка;

б) малогабаритна та дефіцитна оргтехніка;

в) відео- та аудіотехніка, що користується попитом;

г) кіно- та фототехніка;

ґ) хутра натуральні та штучні і вироби з них;

д) шкіра натуральна та вироби з неї;

е) автомобілі та запасні частини до них;

є) промислові та продовольчі товари повсякденного попиту;

ж) технологічне та господарче обладнання;

з) технічна та конструкторська документація;

и) інвентар, напівфабрикати та ін.;

і) інші цінні товари.

Об'єкти та приміщення категорії "В":

- особисте майно громадян (квартири, садиби громадян, гаражі, дачі, автомобільні стоянки та ін.).

1-й розряд

Повна, я по базова загальна середня освіта, та професійна підготовка на виробництві згідно з вимогами до охорони об'єктів категорії Б, В, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронника. 1 розряду - не менше 1 року.

- У разі охорони об'єктів категорії А, Б та В з видаванням вогнепальної зброї**.


** За умови наявності законодавчих підстав вогнепальна зброя може видаватися охоронникам 3 - 6 розрядів після затвердження керівником підрозділу охорони висновку щодо можливості допуску конкретного працівника до самостійного несення служби зі зброєю.


3-й розряд

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка згідно з вимогами до охорони об'єктів категорії А, Б та В. Стаж роботи за професією охоронника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронника 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронника 5 розряду - не менше 1 року.

 

 

Опитування

Звідки Ви дізналися про нас?
 

Наші переваги

Ми гарантуємо високий професіоналізм та якість роботи! З нами завжди безпечніше!

Наші клієнти

Компанія "Арсенал-West" здійснює охорону багатьох об'єктів різної форми власності та супроводjv (охороною) інкасаторів банківських установ і касирів комерційних структур.

Лічильники

Finland inotur picma